• bilgi@segm.org.tr

Eğitim Takvimi

Mart 2021

VUCA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: VUCA: Değişken (Volatile), belirsiz (Uncertain), karmaşık (Complex) ve muğlak (Ambigious) Geçmiş deneyimlerin, bilgi ve alışkanlıkların varlığımızı sürdürülebilmek için dahi yeterli olmadığı yeni ve değişken şartlarda bu eğitimin katılımcıları;
•Belirsizliği tanımlamayı, riskleri algılayabilmeyi,
•Esneklik ve duygusal dayanıklılık kazanabilmeyi,
•Dönüşen dünyada çevik aksiyonlar alarak ayakta kalabilmeyi, uyum sağlayabilmeyi,
•Yetkinliklerini geliştirerek değişimi yönetebilmeyi hatta güçlenebilmeyi başarabilmek için ihtiyaç duyacakları temel bilgileri kazanırlar.

Eğitmen ve Eğitim Detayı için tıklayınız
YÜKSELEN ÇALIŞAN BAĞLILIĞI İLE BÜYÜYEN İŞLETMELER/KURUMLAR

Eğitimin Amacı: Bu eğitim programında katılımcıların;
•Çalışan bağlılığına etki eden unsurların,
•Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti arasındaki ilişkilerin ve farkların,
•Çalışan bağlılığı yönetimi sürecinde kurum içi iletişim dinamiklerinin etki ve sonuçlarına dair temel bilgilerin
aktarılması hedeflenmektedir.

Eğitmen ve Eğitim Detayı için tıklayınız