• bilgi@segm.org.tr

Eğitim Takvimi

LİDERLİK ve DUYGUSAL DAYANIKLILIK

Eğitimin Amacı: Bu eğitim programında bugünün ve yarının liderlerinin;
•Duygusal dayanıklılık kavramına ilişkin temel bilgileri edinmeleri,
•Krizler, sorunlar, zorluklar, belirsizlik, değişim ve günlük aksaklıkların üstesinden gelebilmek için olağanüstü durumlara uyum sağlama becerilerini geliştirmeleri,
•Duygusal dayanıklılık kazanmaları hedeflenmektedir.

Eğitmen ve Eğitim Detayı için tıklayınız
FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

Eğitimin Amacı: Bu eğitim programında katılımcıların;
•Finansal risk yönetimi hakkında temel bilgileri edinmeleri,
•Risk yönetiminde kolaylaştırıcı ipuçları hakkında farkındalık kazanmaları,
•İsabetli uygulamaları hayata geçirecek becerilerini yükselterek, kurumlarının sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitmen ve Eğitim Detayı için tıklayınız
SÜRDÜRÜLEBİLİR İNSAN KAYNAKLARI

Eğitimin Amacı: Bu eğitim programında katılımcıların;
•İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri edinmeleri,
•Organizasyonun stratejik hedeflerine uygun olan insan kaynakları vizyon, misyon ve politikaları doğrultusunda, mevcut iş gücünü değerlendirmeleri ve geliştirmeleri,
•Şirketi geleceğe taşıyacak yetenekleri organizasyona dahil edebilmeleri,
•Kurumsal yedekleme planlarını oluşturmaları amacıyla, sürdürülebilir İK yönetimi anlayışı kazanmaları amaçlanmaktadır.

Eğitmen ve Eğitim Detayı için tıklayınız
STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ

Eğitimin Amacı: Bu eğitim programında bugünün ve yarının liderlerinin;
•Pazarlama ilkeleri,
•Stratejik pazarlama yönetimi,
•Kültür, toplum ve değişim dinamikleri doğrultusunda şekillenen pazarlama trendleri hakkında temel bilgileri edinmeleri hedeflenmektedir.

Eğitmen ve Eğitim Detayı için tıklayınız