• bilgi@segm.org.tr
Projeler

Projeler

Sürdürülebilir Yarınlar Projesi

SEGM-Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği Türkiye'nin dört bir köşesindeki üniversite öğrencileri ile bir araya geliyor ve "Sürdürülebilir Yarınlar Projesi"ni hayata geçiriyor.

SEGM ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile Türkiye'nin kurumsal sürdürülebilirlik haritasını çıkartıyor. ISO 500'de yer alan firmaların kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik uygulamalarına dair güncel durumunu analiz ediyor.

Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği analiz sonrası uzman bir ekip ile hazırlayacağı sürdürülebilirlik raporlarının, durum tespiti ile farkındalık yaratmasını ve yarını şekillendirirken geleceğe ışık tutmasını hedefliyor.

Ayrıca SEGM proje ekibinde yer alarak Üniversite Öğrencilerinin;

* Fark yaratacak bir sosyal fayda projesinde etkin rol oynamalarını

* SEGM ile tanışarak "hayat boyu öğrenme" yolculuklarını kolaylaştırmalarını

* SEGM-Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği tarafından 45 saatlik "21. Yüzyıl Yetkinlikleri Sertifika Programı"na bedelsiz katılım hakkı kazanmalarını ve gelecek kariyerlerinde fark yaratmalarını

* Farklı bölge ve üniversitelerden yeni dostlar kazanarak sosyal ağlarını genişletmelerini

* Kurumsal sürdürülebilirlik kavramı ile bugünden tanışarak yarınlarını daha etkin planlayabilmelerini

* İşveren markalarını tanıma fırsatı yakalayarak, kariyerlerini şekillendirirken çok daha donanımlı olmalarını

amaçlıyor.

Projenin sonuç raporunun 2021'in haziran ayında kamuoyu ile paylaşılması ve SEGM web sitesinde konumlandırılması planlanıyor.

Gençler
* Fark yaratacak bir sosyal fayda projesinde etkin rol oynayacaklardır.
* "Hayat boyu öğrenme" yolculuklarında daima yanlarında olacak SEGM ile tanışacaklardır.
* SEGM-Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği tarafından 45 saatlik "21. Yüzyıl Yetkinlikleri Sertifika Programı"na bedelsiz katılım hakkı kazanacak, işe ilk adımda fark yaratacaklardır.
* Farklı bölge ve üniversitelerden yeni dostlar kazanacak, sosyal ağlarını genişleteceklerdir.
* Kurumsal sürdürülebilirlik kavramı ile bugünden tanışacak, yarınlarını daha etkin planlayabileceklerdir.
* İşveren markalarını tanıma fırsatı yakalayacak, kariyerlerini şekillendirirken çok daha donanımlı olacaklardır.
Türkiye'de ISO 500'de yer alan firmaların kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik uygulamalarına dair güncel durumunu analiz etmektir.
Bu araştırma SEGM – Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği tarafından yürütülmektedir. Kurumların sürdürülebilirlik çalışmalarını ölçümleyebilmek için kontrol listesi oluşturulmuştur ve tüm analizler bu kontrol listesi çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Araştırmanın güvenilir ve sağlıklı ilerleyebilmesi amacıyla tüm öğrencilere, projeye başlamadan SEGM uzmanları tarafından bir oryantasyon eğitimi verilecektir.
Bu araştırma, 2020-2021 öğretim yılı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet ve Özel Üniversitelerinde öğrenim gören gençler ile yürütülmektedir. Öğrenciler Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun (İSO 500) resmî web sitelerini inceleyerek "Kontrol Listesi"nde yer alan soruların yanıtlarını, kendileri ile paylaşılan şablona uygun olarak raporlayacaktır.
Sade tanımı ile sürdürülebilirlik; bir şeyin anlamlı bir süre boyunca azalmadan varlığını koruyabilmesidir. Daha kapsayıcı bir ifade ile sürdürülebilirlik, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmemizdir.

Sürekli ve hızla değişen günümüz dünyasında sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk, sorumlu yatırım gibi kavram ve tanımlamalar, küresel platformlarda, iş dünyasında, sivil toplum kuruluşlarında dolayısıyla da akademisyenlerin gündeminde geniş yer tutmaya başlamıştır. Özellikle iş hayatında gittikçe daha etkin rol oynayan ve son kullanıcı olarak da büyük önem kazanan yeni nesil tercihini, bilinçli şekilde toplumsal şirketlerden, faydalı markalardan yana kullanmaktadır.

Sadece kâr odaklı olan ve sorumluluk üstlenmeyen yaklaşımların uzun vadede «sürdürülemez» hale geldiği görülmektedir.Sürdürülebilirlik, ekonomik, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime ilişkin faktörlerin bir bütün olarak şirket idaresinde gözetilmesini ifade etmektedir. Bu bağlamda kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı, söz konusu faktörlere bağlı risklerin ve fırsatların etkin bir biçimde yönetilmesi olarak tanımlanabilir. Bütün bu faaliyetlerin kurumsal yönetim ilkeleri perspektifinde, uzun vadeli, topluma ve kuruma değer katmaya dönük bir yaklaşımla yürütülmesi, temel bir gereklilik olarak kabul edilmektedir.

Türkiye'nin resmi devlet politikalarına baktığımızda aslında Türkiye'nin 1982 anayasasında "sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını" tanıyan ilk ülkelerden biri olduğu görülebilir. Avrupa Birliği ile yapılan müzakereler sonrası çevre ile ilgili çok sayıda yasa ve yönetmeliğin çıkarıldığını gözlemlemek de mümkündür. Örneğin, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi, Montreal Protokolü ve Kyoto Protokolünü kabul etmiştir.Tüm bu sözleşme ve protokoller, kuruluşların daha sürdürülebilir olabilmeleri için köklü prosedürler hazırlayarak, ciddi bir dönüşümü başlatmalarının önemini göstermektedir.

Projenin hedefi Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun yer aldığı ekosistemdeki sürdürülebilirlik haritasını çıkartmaktır.
Projenin sonuç raporu ve ilgili analizleri tüm paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılacak, SEGM web sitesinde konumlandırılacaktır.


*Bu sertifika programı Sürdürülebilir Yarınlar Projesi kapsamında ve projede analist olarak görev alan üniversite öğrencileri için hazırlanmıştır.

*Toplam 45 saat olan bu sertifika programında görev alan uzman/eğitmenler gönüllü olarak katkı sağlamaktadırlar.

*Sertifika almaya hak kazanabilmek için belirtilen tarihlerde 20:00-22:00 saatleri arasında gerçekleşecek eğitimlerin en az %80'nine katılım gerekmektedir.