• bilgi@segm.org.tr

Eğitim ve Gelişim Programlarımız

segm

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

Bu program kamu veya özel sektör veya ölçek farkı gözetilmeksizin, üretim ya da hizmet sektörlerinde çalışan, sürdürülebilirlikle ilgili sorumluluklar üstlenmiş ve bu alanda operasyonel faaliyetler gerçekleştiren programlar...

Detaylı Bilgi
segm

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI EĞİTİMİ

Sürdürülebilirlik raporlaması, kuruluşların ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarına ilişkin hedefler belirlemelerine, performansı ölçmelerine ve kurumsal sürdürülebilirlik süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine katkı sağlamaktadır. Sürdürülebilirlik raporunun ana amaçları arasında, kuruluşun sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağladığı faaliyetleri şeffaf bir şekilde ortaya koyması ve aynı zamanda paydaşlara (yatırımcılar, çalışanlar, piyasa düzenleyicileri, tedarikçiler, sivil toplum, müşteriler, vb.) karşı bir hesap verebilirlik aracı olarak işlev sağlamasıdır.

Detaylı Bilgi
segm

SÜRDÜRÜLEBİLİR LOJİSTİK SERTİFİKA PROGRAMI

Sürdürülebilir Lojistik Sertifika Programı 5 modülden oluşmaktadır. Birinci modül (bir gün) zorunlu olmak üzere, çalışan düzeyi ve sektör farkı gözetilerek yapısı belirlenen bir eğitim programıdır.

Öğrenme kazanımları: 1-Üst ve orta düzey yöneticileri (yönetici adayları dahil); Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda, sürdürülebilirlik uygulamalarını lojistik ve tedarik zinciri faaliyetleriyle bütünleştirmek için gerekli bilgi, strateji ve araçlarla donatmak,

Detaylı Bilgi
segm

LİDERLİK ve YÖNETİM GELİŞTİRME PROGRAMLARI

Yeni normallerle hızla değişen ve gelişen dünyada;
   • Kurumsal ve bireysel performansı arttıran,
   • Rekabet üstünlüğü sağlayan,
   • Fark yaratan lider yöneticiler destekleyen,
   • Sürdürülebilir, profesyonel, yetkinlik geliştirmeye ve farkındalık kazandırmaya odaklanan özgün programlar

Detaylı Bilgi
segm

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMLARI

İnsan Kaynakları alanında;
   • Fonksiyon bazında temel bilgileri,
   • Stratejik insan kaynakları yönetimi ve organizasyonunu,
   • Etik ve mevzuatlar çerçevesinde doğru uygulamaları hedefleyen,
   • Sürdürülebilir, profesyonel, yetkinlik geliştirmeye ve farkındalık kazandırmaya odaklanan özgün programlar

Detaylı Bilgi
segm

BİREYSEL YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMLARI

Yaşamın tüm alanlarında;
   • Kendini tanımayı ve potansiyelini keşfetmeyi sağlayan,
   • Potansiyelini performansa çeviren,
   • Gelişim alanlarını belirleyerek hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan
   • Sürdürülebilir, yetkinlik geliştirmeye ve farkındalık kazandırmaya odaklanan özgün programlar

Detaylı Bilgi
segm

FİNANS & EKONOMİ PROGRAMLARI

Finans ve ekonomi alanlarında;
   • Temel bilgileri, finansal kararlar almayı ve risk yönetimini,
   • Erken uyarı sinyallerini okumayı,
   • Organizasyonun verimliliği ve karlılığı ile başarılı finans yönetimini hedefleyen,
   • Sürdürülebilir, profesyonel, yetkinlik geliştirmeye ve farkındalık kazandırmaya odaklanan özgün programlar

Detaylı Bilgi
segm

SATIŞ & PAZARLAMA PROGRAMLARI

Satış ve pazarlama alanlarında;
   • Etkin satış ve pazarlama yöntemlerini,
   • Dijital satış ve pazarlama dinamiklerini,
   • Stratejik pazarlama yönetimini hedefleyen,
   • Sürdürülebilir, profesyonel, yetkinlik geliştirmeye ve farkındalık kazandırmaya odaklanan özgün programlar

Detaylı Bilgi
segm

DIŞ TİCARET PROGRAMLARI

Dış ticaret alanında;
   • Temel bilgileri,
   • Riskleri tanımlamayı ve önleyici tedbirler almayı,
   • Operasyonel uygulamaları hedefleyen,
   • Sürdürülebilir, yetkinlik geliştirmeye ve farkındalık kazandırmaya odaklanan programlar

Detaylı Bilgi


segm

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

Bu eğitim paketinde Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş ve ülke, kurum ve kuruluşların gündemlerinde giderek daha çok yer edinen 17 amacın her birine özel modüller bulunmaktadır...

Detaylı Bilgi
segm

KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Kurumsal gelişimi desteklemeye yönelik eğitimler "kelebeğin koza'dan kelebek aşamasına, kelebek aşamasından ipek olmaya doğru geçirdiği evrim" metaforu esas alınarak yapılandırılmıştır. programlar...

Detaylı Bilgi
segm

DİJİTALLEŞME

Dijitalleşme kategorisi altında yer alan eğitim programlarında; kuruluşların iş yapma ve değer yaratma biçimlerinin değişim gereklilikleri doğrultusunda dönüşmesi ve dijital dönüşümde kullanılan teknolojinin işletme süreçlerine uygulanması kapsamında yer alan konular ele alınmaktadır.

Detaylı Bilgi
segm

21.YÜZYIL YETKİNLİKLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Bilginin çok hızlı değiştiği dünyamızda uyum sağlayabilmek, inisiyatif alabilmek ve problem çözebilmek için yetişkinler, gençler ve çocukların edinmesi gereken;
• Öğrencilerin Kazanması Gereken 21. Yüzyıl Becerileri,
• Çocuğunuzun Başarısındaki Rolünüz,
• Kariyer Farkındalığı,
• Dijital Okuryazarlık, Finansal Okuryazarlık,
• Teknoloji Okuryazarlığı, Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
• Medya Okuryazarlığı
• Kreatif Düşünme, Analitik Düşünme, Eleştirel Düşünme
• Design Thinking eğitimlerinden oluşan özgün programlar

Detaylı Bilgi
segm

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GIDA EĞİTİMLERİ

İnsan ve çevre sağlığına zarar vermemeyi hedefleyen İyi Tarım ve İyi Hayvancılık uygulamaları kapsamında;
• Tarım işletmelerini daha verimli hale getirme,
• Doğal kaynakları koruma,
• Kimyasal kullanımını azaltma,
• Tüketicilere daha sağlıklı ve güvenilir tarım ürünleri sunma yeteneği kazandıran,
• Gıda güvenliği konusunda en yüksek standartları karşılama konularında rehberlik eden özgün programlar..

Detaylı Bilgi
segm

YÖNETİM SİSTEMLERİ

Yönetim Sistemleri; ortak bir amacı gerçekleştirmek veya başarmak amacıyla bir araya getirilen, ortak özellikleri olan, birbiriyle etkileşimli parçaların bütününe verilen isimdir. Yönetim sistemi; kuruluşların ilkelerini, prosedürlerini ve faaliyetlerini yönetmeye ve sürekli olarak geliştirmeye yönelik kanıtlanmış bir çerçevedir. Bu çerçeve baz alınarak globalde oluşturulmuş standartların, işletmelerde uygulanması, kurulması ve denetlenmesi ile ilgili temel bilgileri vermek üzere hazırlanmış eğitim programlarımızla danışmanlar, kurum içi ilgili birim çalışanlarının sürekli gelişimine katkı sağlamaktayız.

Detaylı Bilgi
segm

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak olarak tanımlanabilir. Bu tanımı yaparken, kaynakların sınırlı olduğunun bilinmesi önemlidir. Bununla birlikte kaynakların kullanım biçimlerinin uzun vadeli sonuçlarının da değerlendirilmesi gerekir. Yukarıdaki bilgilerden hareketle bu kategorideki eğitimler, kuruluşların sürdürülebilirlik yönetimine ilişkin ihtiyacı olan temel bilgileri, yasal gereklilikler ve uluslararası yönetmelikler doğrultusunda sürdürülebilirliğin kurum kültürüne uyumuna yön vermesi amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı Bilgi
segm

SOSYAL UYGUNLUK YÖNETİMİ VE DENETİMİ UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI

Bu eğitimde, Sosyal Uygunluk yönetimi bileşenlerinin ve denetimlerin gerekliliklerini karşılayan bir yönetim sisteminin kurulmasını veya geliştirilmesini hedefleyen işletmelerde çalışan uzmanların ve Sosyal Uygunluk alanında kendisini geliştirmek isteyen profesyonellerin mesleki gelişimi amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi

Online Eğitim
tanıtım videosu

SEGM Akademi Hakkında

Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik (SEGM) Derneği'nin İktisadi İşletmesi olan SEGM Akademi, organizasyonel ve bireysel gelişim ihtiyaçlarına yönelik; alanında uzman eğitmen ve danışmanlarla birlikte nitelikli öğrenme ortamları sunar.

Sürdürülebilir, profesyonel, yetkinlik geliştirmeye ve farkındalık kazandırmaya odaklanan özgün programlar tasarlar ve uygular. Tüm programlar, yüzyüze ve uzaktan sınıf ortamlarında gerçekleştirilir.

Devamı için tıklayınız
artdus artdus