• bilgi@segm.org.tr
Projeler

Forum Eğitim k12 Projesi

Eğitim sektörüne nitelikli veri kazandırmak, sektörün gelişim alanlarını tespit etmek ve iyileştirmek amacıyla iki yılda bir düzenlenen bilimsel ve akademik buluşmalar dizisinin ilkini, Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi (GP) iş birliğiyle, 30 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirdik.

Forum EĞİTİM.k12 buluşmalarında örgün eğitim alanında sürdürülebilirliğin bütünsel bir yaklaşım ile tartışılması, araştırmalardan elde edilen bulgularla mevcut durumun analiz edilmesi ve gelecek projeksiyonu için nitelikli verilerin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmaktadır.

Proje web sitesi için tıklayınız
2019 Araştırma Raporu
2022 Araştırma Raporu