• bilgi@segm.org.tr
img
LİDERLİK ve YÖNETİM GELİŞTİRME PROGRAMLARI

Yeni normallerle hızla değişen ve gelişen dünyada;
   • Kurumsal ve bireysel performansı arttıran,
   • Rekabet üstünlüğü sağlayan,
   • Fark yaratan lider yöneticiler destekleyen,
   • Sürdürülebilir, profesyonel, yetkinlik geliştirmeye ve farkındalık kazandırmaya odaklanan özgün programlar

Bu eğitim programında, katılımcıların liderlik ve yönetim kavramlarına ilişkin temel bilgileri edinmeleri, görev ve sorumluluk alanlarına giren tüm süreçleri, bütünsel ve yapıcı bir bakış açısıyla ele almaları hedeflenmektedir. Eğitimde, yönetim ve liderlik kavramlarının içini dolduran uygulamalar, çalışma yaşamında karşılaşılan durumların simülasyonları vasıtasıyla yeni ve alternatif çözümler üretme becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların duygusal zeka kavramına ilişkin temel bilgileri edinmeleri, duyguların davranışları ve düşünceleri nasıl etkilediğini öğrenmeleri, kendilerini tanıma ve geliştirme yolundaki ilk adım olarak duygusal farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.

Katılımcıların duygusal farkındalık temelinde kendilerine ve başkalarına ait duyguların farkında olmaları, duygularını yönetmeleri, belirsiz ve değişen koşullara hızla uyum sağlamaları, liderlik ve başarı için gerekli becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların duygusal dayanıklılık kavramına ilişkin temel bilgileri edinmeleri; krizler, sorunlar, zorluklar, belirsizlik, değişim ve günlük aksaklıkların üstesinden rahatlıkla gelebilme ve uyum sağlama becerileriyle duygusal dayanıklılık kazanmaları hedeflenmektedir.

Programda katılımcılara, duygusal dayanıklılıklarını güçlendirmeleri yolunda ihtiyaç duyacakları temel bilgiler aktarılacak ve beceri geliştirmeleri desteklenecektir. Katılımcıların, gerçeği doğru değerlendirme, esneklik, uyum, çeviklik, duygusal farkındalık, stres ve değişimle baş etme becerileriyle duygusal dayanıklılıklarını güçlendirmeleri amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların stres altındayken sakin kalabilmeleri, olumsuz duygu/düşünce /davranış kalıplarının farkına varmaları ve bu kalıpların dışına çıkmaları, durumlar ve onu yaratan sorunlar arasındaki ayrımı yapabilmeleri, etki ve ilgi alanlarının farkında olarak problem çözme ve karar verme süreçlerinde yeni ve etkin bakış açıları kazanmaları, dengelerini ve içsel huzurlarını korumaları için gereken araçlar konusunda farkındalık ve uygulama becerisi geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların fark yaratan takımlar oluşturmalarına ve takımın hedeflerini gerçekleştirmelerine ilişkin temel bilgileri edinmeleri; takımın motivasyonunu, performansını, sinerjisini ve başarısını yükseltecek yaklaşımları, beceri ve davranışları kazanmaları hedeflenmektedir.
Bu eğitim programında, katılımcılara VUCA dünyasının belirsizlikleriyle baş etmek ve etkin bir şekilde uyum sağlamak, güçlü olmak, hayatta kalmak ve varlığını sürdürmek için ihtiyaç duyacakları temel bilgiler aktarılacaktır. Katılımcıların, esneklik, uyum, çeviklik, duygusal dayanıklılık, belirsizlik ve değişimle baş etme becerileri kazanmaları ve geliştirmeleri desteklenecektir.

Eğitimin sonunda tüm katılımcılar, VUCA dünyası ve sürdürülebilirlik hakkında temel bilgilerin ve yeterliliklerin neler olduğu, bu yeterlilikleri nasıl geliştirebilecekleri, çalkantılı dönemlerde ayakta kalma ve varlığını sürdürebilme becerisi konularında bilgi sahibi olacaklardır.
Bu eğitim programında, katılımcıların çatışma analizi ve yönetimi konusunda temel bilgileri edinmeleri, çatışmayı ve çatışmanın kök sebeplerini analiz etme, çözüm yolları bulma, örnek olay yöntemiyle çatışma yönetme becerileri kazanmaları, performaslarını olumsuz yönde etkileyen, çalışma ortamında meydana gelen çeşitli düzeylerdeki çatışmalar ve bunların yönetimi hakkında farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.
Bu eğitim programında, katılımcıların değişim ve değişim dinamikleriyle ilgili temel bilgileri edinmeleri, bir şirketin stratejik planına uygun organizasyonel değişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, değişim ile kurum kültürü, iş yapış biçimi, yönetim sistemleri, iç ve dış paydaşlar arasındaki etkileşimin yönetilmesi, değişime uyum sürecinin kolaylaştırılması ile ilgili katılımcılara farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların motivasyon kavramına ilişkin temel bilgileri edinmeleri, kendi motivasyon dinamiklerini tanımaları ve geliştirmeleri, elde edilen motivasyonu sürdürebilmeleri için gerekli teknikleri öğrenmeleri ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların toplantı öncesinde planlama, toplantı sırasında zamanı ve süreci yönetme, toplantı sonrasında raporlama, bilgilendirme ve takip etme aşamalarına ilişkin temel bilgileri edinmeleri ile tüm bu aşamalarda gerekli becerileri kazanmaları ve geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların çalışma yaşamında istenmeyen olaylar ve durumlar karşısında etkili ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsemeleri, hedeflere ulaşmak için gerekli kriz yönetimi becerilerini kazanmaları, krizleri fırsata çevirmelerini ve krizleri oluşmadan öngörmelerini amaçlayan bilgiler aktarılması hedeflenmektedir.
Bu eğitim programında, katılımcıların projeleri başlatma, planlama, yürütme, kontrol ve kapatma aşamalarına ilişkin temel bilgileri edinmeleri; proje sürecinde kaynakların planlanması, tedarik edilmesi ve yönetilmesi için gerekli teknikleri öğrenmeleri ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Yönetici ve liderliğini tanımları yapılarak, yönetim becerileri hakkında yöneticilere bakış açısı sağlanacak ve bir liderin sahip olması gereken özellikler ele alınacaktır. Bununla birlikte değişimin tanımı yapılarak, değişim sürecinde bir liderin sahip olması gereken özellikler ele alınacaktır. Eğitim konuyla ilgili testler, videolar ve uygulamalar ile desteklenecektir.
Kurumsal işleyişin başarısı, iş ve sorumlulukların doğru, yerinde ve zamanında en iyi şekliyle yürütülmesine bağlıdır. Bundan dolayı profesyonel yönetici, belirli iş ve sorumlulukları personeline devreder.Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi ile katılımcılarımıza doğru delegasyonun yapılması, iş paylaşımı ve sorumlulukların belirlenmesindeki etkenler ve delegasyon süreçleri konusunda bilgi veriyoruz.
Eğitim katılımcılara; kriz dönemlerinde; şirketin varlığını koruyabilmesi, hedeflerin gözdengeçirilmesi, stratejilerin ve politikaların irdelenerek şirketin krizi hasarsız atlatacağı ya dabaşarıyla çıkacağı uygulamaların doğru ve zamanında belirlenebilmesine için bakış açısı kazandıracaktır.
Eğitimin amacı, günümüz yönetim anlayışının neresinde olduğumuzu saptamak, kendi yönetim tarzımızı diğerleri ile karşılaştırma olanağı bulmak, çalışanları yönlendirmede günümüz motivasyon tekniklerini irdelemek ve liderlik becerilerini geliştirmektir. Ayrıca, kurumlardaki üst yönetime, bir üst yönetime hazırlanan yöneticilere, yönetici olarak atanacak uzmanlara ve aile şirketlerinde yönetime hazırlanan iş profesyonellerine uygulama örnekleri ile yol göstermek ve yönetsel becerilerinin geliştirilmesini sağlamak hedeflenmektedir.
Bilgi Almak İçin Tıklayınız Ön Kayıt İçin Tıklayınız