• bilgi@segm.org.tr
img
KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Kurumsal gelişimi desteklemeye yönelik eğitimler "kelebeğin koza'dan kelebek aşamasına, kelebek aşamasından ipek olmaya doğru geçirdiği evrim" metaforu esas alınarak yapılandırılmıştır. "Koza" aşaması kurumsal gelişim sürecinde "başlangıç", "kelebek", "ilerleme" ve "ipek" ise "olgunluk" aşamasını sembolize etmektedir. Eğitimler gelişim evrelerinin her biri kapsamında sunulmaktadır.

Bu eğitimde kurum kültürünün temellerinin oluşturulmasında, misyon, vizyon ve değerlerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesinde, değişimi ve paydaşlarla ilişkileri yönetmede liderlerin rolü ele alınmaktadır.
Bu eğitimde çalışanların yönetimine temel bakış, iletişim, takım olma, hedeflerin çalışanlara yayılımı ve katılım mekanizmaları ele alınmaktadır.
Bu eğitimde kurum kültürünün temel unsurları, kurumsal yapı, stratejik bakış, yetki paylaşımı ve devri ile değişim yönetimi ele alınmaktadır.

Bu eğitimde stratejik yönetim, strateji-süreç ilişkisi ve süreç yönetimi ele alınmaktadır.
Bu eğitimde sorun tespit, analiz ve çözüm, sürekli iyileştirme ve kıyaslama ele alınmaktadır.
Bu eğitimde ilerleme evresinde kurum kültürü, yaratıcılık ve yenileşim bağlamında insan, altyapı ve süreçler, araç ve yöntemler ele alınmaktadır.
Bu eğitimde tedarikçi(ler)den kuruluşa, kuruluştan müşteri(ler)e toplam tedarik zinciri kavram ve süreçleri ele alınmaktadır. Bu eğitimde ilerleme evresinde kurum kültürü, yaratıcılık ve yenileşim bağlamında insan, altyapı ve süreçler, araç ve yöntemler ele alınmaktadır.
Bu eğitimde kurumsal amaç ve vizyondan hareketle hedefler doğrultusunda kurumsal performans yönetimi, temel performans göstergeleri (TPG) ve TPG'lerin strateji ve süreçlerle ilişkileri ele alınmaktadır.
Bu eğitimde kurumsal kapasite ve yetkinliklerin mali, fiziksel, entelektüel, bilgisel ve teknolojik kaynakların, kurum dışı işbirliklerinin, stratejiler doğrultusunda ve insan, kurum ve altyapı boyutlarıyla birlikte yönetimi ele alınmaktadır.
Bu eğitimde kalite yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi, enerji yönetim, risk yönetimi sistemlerine genel bakış ve sistemlerin birbirleriyle ilişkileri kurumsal açıdan bütünselliği ele alınmaktadır.

Bu eğitimde sürekli iyileştirme bakış açısı, kurumsal mükemmelliğin temel kavramları ve bunların insan, sistem, kültür, altyapı boyutlarıyla sürdürülebilirliği ele alınmaktadır.
Bu eğitimde sürdürülebilirliğin ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutları ile bu boyutları destekleyen kültür, değerler, etik, değer zinciri, stratejiler, süreçler gibi kurumsal unsurlar ve ana çizgileriyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve döngüsel ekonomi ele alınmaktadır.
Bilgi almak için tıklayınız