• bilgi@segm.org.tr
img
DIŞ TİCARET PROGRAMLARI

Dış ticaret alanında;
   • Temel bilgileri,
   • Riskleri tanımlamayı ve önleyici tedbirler almayı,
   • Operasyonel uygulamaları hedefleyen,
   • Sürdürülebilir, yetkinlik geliştirmeye ve farkındalık kazandırmaya odaklanan programlar

Bu eğitim programında, katılımcıların liderlik ve yönetim kavramlarına ilişkin temel bilgileri edinmeleri, görev ve sorumluluk alanlarına giren tüm süreçleri, bütünsel ve yapıcı bir bakış açısıyla ele almaları hedeflenmektedir. Eğitimde, yönetim ve liderlik kavramlarının içini dolduran uygulamalar, çalışma yaşamında karşılaşılan durumların simülasyonları vasıtasıyla yeni ve alternatif çözümler üretme becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların duygusal zeka kavramına ilişkin temel bilgileri edinmeleri, duyguların davranışları ve düşünceleri nasıl etkilediğini öğrenmeleri, kendilerini tanıma ve geliştirme yolundaki ilk adım olarak duygusal farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.
Bu eğitim programında, katılımcıların dış ticarette ödeme şekilleri ve boyutları, ödeme alanındaki riskleri tanımlamaları ve bu doğrultuda talep oluşturulması ile ilgili temel bilgileri edinmeleri hedeflenmektedir.
Bu eğitim programında, katılımcıların Uluslararası Ticaret Odası tarafından sirküle edilen ve tüm dünyada geçerli olan ticari terimler ve teslim şekilleri hakkında temel bilgileri edinmeleri, Incoterms 2020'nin önemini kavramaları hedeflenmektedir.
Bu eğitim programında, katılımcıların uluslararası ticarette kullanılan belge çeşitleri ve belgelerin düzenlenmesi hakkında temel bilgileri edinmeleri, dikkat edilmesi gereken önemli noktalar konusunda farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların ödeme şekillerinin içinde yer alan akreditif uygulamaları ile dış ticaret alanında riskleri asgariye indirmek amacıyla akreditifin alıcı ve satıcıya hangi alanlarda güvence sağladığı ve yükümlülük altına aldığı konularında temel bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların mal ve hizmet ihracında Eximbank kredileri ve uygulamaları hakkında temel bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların dış ticaret, ihracat, ithalat ve lojistik kavramları hakkında temel bilgileri edinmeleri, ihracat ve ithalat işlemleri, belgelendirme, operasyonlar ve pazarlama süreçlerinde gerekli becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların akreditif uygulamaları ile dış ticaret alanında riskleri asgariye indirmek amacıyla akreditifin alıcı ve satıcıya hangi alanlarda güvence sağladığı ve yükümlülük altına aldığı konularında, ihracatçının korunması kapsamında ve örnek uygulamalar eşliğinde temel bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
Dış ticaret teknik ve araçlarının etkin şekilde kullanımı, uygun ödeme ve finansman araçlarının seçimi, ilgili belgeler ve süreçlerle ilgili katılımcıların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bilgi Almak İçin Tıklayınız Ön Kayıt İçin Tıklayınız