• bilgi@segm.org.tr
img
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (BM SKA)

Bu eğitim paketinde Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş ve ülke, kurum ve kuruluşların gündemlerinde giderek daha çok yer edinen 17 amacın her birine özel modüller bulunmaktadır. Modüllerde her bir amaç ve ilgili alt hedefler ayrıntılı olarak açıklanmakta, katılımcıların bu konulardaki farkındalıklarını artırmaya ve uygulamaya yönelik etkileşimli çalışmalar yapılmaktadır.

Bu modülde "yoksulluğun tüm biçimlerinin her yerde ortadan kaldırılması" kapsamında uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilecek hedefler ele alınmaktadır.
Bu modülde "açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği ve daha iyi beslenme güvencesinin sağlanması; sürdürülebilir tarımın desteklenmesi" kapsamında uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilecek hedefler ele alınmaktadır.
Bu modülde "sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin desteklenmesi" kapsamında uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilecek hedefler ele alınmaktadır.
Bu modülde "kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi" kapsamında uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilecek hedefler ele alınmaktadır.
Bu modülde "toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi" kapsamında uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilecek hedefler ele alınmaktadır.
Bu modülde "herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınması" kapsamında uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilecek hedefler ele alınmaktadır.
Bu modülde "herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişiminin güvence altına alınması" kapsamında uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilecek hedefler ele alınmaktadır.
Bu modülde "kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi" kapsamında uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilecek hedefler ele alınmaktadır.
Bu modülde "dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve yenilikçiliğin güçlendirilmesi" kapsamında uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilecek hedefler ele alınmaktadır.
Bu modülde "ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması" kapsamında uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilecek hedefler ele alınmaktadır.
Bu modülde "şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması" kapsamında uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilecek hedefler ele alınmaktadır.
Bu modülde "sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarının güvence altına alınması" kapsamında uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilecek hedefler ele alınmaktadır.
Bu modülde "iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi" kapsamında uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilecek hedefler ele alınmaktadır.
Bu modülde "sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı" kapsamında uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilecek hedefler ele alınmaktadır.
Bu modülde "sürdürülebilir kalkınma için karasal kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı" kapsamında uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilecek hedefler ele alınmaktadır.
Bu modülde "sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşası" kapsamında uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilecek hedefler ele alınmaktadır.
Bu modülde "uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel İşbirliğinin canlandırılması" kapsamında uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilecek hedefler ele alınmaktadır.
Bilgi almak için tıklayınız