• bilgi@segm.org.tr
img
SATIŞ & PAZARLAMA PROGRAMLARI

Satış ve pazarlama alanlarında;
   • Etkin satış ve pazarlama yöntemlerini,
   • Dijital satış ve pazarlama dinamiklerini,
   • Stratejik pazarlama yönetimini hedefleyen,
   • Sürdürülebilir, profesyonel, yetkinlik geliştirmeye ve farkındalık kazandırmaya odaklanan özgün programlar

Bu eğitim programında, katılımcıların satış teknikleri, aşamaları, müşteri beklentileri, satın alma motivasyonu, itirazları yönetme, müşterinin satış kapama ve satış sonrası takip süreci hakkında temel bilgileri pratik uygulamlar eşliğinde edinmeleri hedeflenmektedir.
Bu eğitim programında, katılımcıların stratejik pazarlama yönetimi, pazarlama ilkeleri, kültür, toplum ve değişim dinamikleri doğrultusunda pazarlama trendleri hakkında temel bilgileri edinmeleri hedeflenmektedir.
Bu eğitim programında, katılımcıların internet ağları, mobil uygulamalar ve sosyal medya yönetimi hakkında temel bilgileri edinmeleri, pazarlama disiplininin dijital dünyadaki yansıması ve etkili dijital pazarlama teknikleri konusunda farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.
Programın amacı, büyük müşterilerle ilişkide bulunan yönetici ve satış sorumlularının, büyük müşteri yönetimi teknikleri açısından nasıl bir bilgi, beceri ve stratejiye sahip olmalarının gerektiğini uygulamalı bir şekilde katılımcılara kazandırılmasıdır.
Eğitimde, katılımcılara işin varlığının ve devamlılığını sağlayan müşterilere nasıl odaklanılacağı ve müşterilerin öncelik olduklarını nasıl hissettirileceği konusunda farkındalık kazandırmak hedeflenmektedir.
Eğitimde öncelikle pazarlama disiplininin temel prensipleri üzerinde durulmakta, daha sonra pazarlama programlarına temel oluşturan kavramlar, dinamikler ve strateji seçenekleri örnekler eşliğinde katılımcılarla paylaşılmaktadır. Uygulamaya yönelik akademik bilgilerin vaka analizleriyle iç içe geçtiği bu eğitimde katılımcılar, farklı pazarlama sorunlarına getirilen farklı çözümleri bir arada görerek pazarlama görüşlerini genişletme olanağı bulmaktadırlar.
Günümüz stratejik pazarlama ve rekabetçi satış süreci, örgütlerin profesyonel yapısına bağlı olarak güç kazanmakta ya da kaybetmektedir. Örgütler, hızlı davranmaya ve sonuç odaklı olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Bugün bu özellikleri sağlayan en önemli etken, karmaşık satış süreçlerinin etkisizliği yerine, süreçlerin basitleştirilerek etkinliklerinin arttırılmasıdır. Bu eğitim; satış örgütlerine hız, verimlilik ve etkinlik kazandıracak süreçlerin, tek tek ele alınmasını ve yönetilmesi için gerekli özelliklerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Eğtimin amacı, günümüzde giderek daha önemli hale gelen Duygusal ve Sosyal Becerilerin satış sürecinin etkili yönetimi, satışta ilişkiler, başarı ve verimlilik üzerine etkileri ile ilgili olarak bilgi, beceri, yüksek farkındalık kazandırmak; duygu temelli sorunlara çözüm getiren bakış açıları konusunda paylaşımlarda bulunmaktır.
Bilgi Almak İçin Tıklayınız Ön Kayıt İçin Tıklayınız