• bilgi@segm.org.tr
img
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMLARI

İnsan Kaynakları alanında;
   • Fonksiyon bazında temel bilgileri,
   • Stratejik insan kaynakları yönetimi ve organizasyonunu,
   • Etik ve mevzuatlar çerçevesinde doğru uygulamaları hedefleyen,
   • Sürdürülebilir, profesyonel, yetkinlik geliştirmeye ve farkındalık kazandırmaya odaklanan özgün programlar

Bu eğitim programında, katılımcıların insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri edinmeleri, organizasyonun stratejik hedeflerine uygun insan kaynakları vizyon, misyon ve politikaları doğrultusunda mevcut iş gücünü değerlendirmeleri ve geliştirmeleri, şirketi geleceğe taşıyacak yetenekleri organizasyona dahil edebilmeleri ve kurumsal yedekleme planlarını oluşturmaları amacıyla sürdürülebilir İK yönetimi anlayışı kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların işletmede yapılan işleri analiz edebilmeleri, iş gerekliliklerini ve pozisyonun sorumluluklarını belirlemeleri, görev tanımı ve tasarımı yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların aday seçimi ve işe yerleştirme süreçleri, adaylara ilişkin bilgilerin derlenmesi, sınav ve yetkinlik belirleme yöntemleri, aday hakkında bilgi toplama ve değerlendirme testlerinin yapılması konularında temel bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların organizasyondaki eğitim İhtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim planlarının hazırlanması, eğitim organizasyonu, eğitim yöntemleri, eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi, periyodik eğitim etkinliğinin ölçümlenmesi hakkında temel bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programı, adayın yetkinliklerinin analizi ve doğru pozisyona yerleştirilmesi için başvuruların değerlendirilmesi, adayın iş tanımına uygunluğunun tespit edilmesi ile karar verme ve psiko teknik testler konusunda bilgi ve uygulamaları içermektedir.
Bu eğitim programı, organizasyonun hedeflerine uygun olarak çalışan performans değerlendirme sisteminin kurulması, performans hedeflerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve bu sürecin takibi için gerekli sistem uygulamaları, hedef koyma, analiz ve planlama konularında yöntem ve uygulamaları içermektedir.
Bu eğitim programı, çalışanların yetkinlikleri ve iş deneyimleri ile kurum içinde oluşabilecek fırsatlar arasında en uygun ilişkiyi kurmayı amaçlayan planlama ve karar alma sürecini içermektedir.
Bu eğitim programı, çalışanların potansiyel analizlerinin yapılması, kariyer ve gelişim planlarının oluşturulması, yüksek potansiyelli çalışanları elde tutmak için uygulamalar geliştirilmesi ve yedekleme planlarının oluşturulması konusunda temel bilgileri içermektedir.
Bu eğitim programı, evrensel ve yerel etik kodların tespiti, tespit edilen etik kodların organizasyonun değerleriyle uyumlandırılması, muğlak ve ikilemde olunabilecek durumlar karşısında etik sorgulamanın yapılabilmesi hakkında temel bilgileri içermektedir.
Bu eğitim programında, katılımcıların işyerinde psikolojik taciz (mobing) olgusunu diğer çatışmalardan ayırt edebilmeleri, önlem alma ve çözüm üretmeleri ile mobingin psikolojik etkileri ve hukuksal açıdan yaratacağı sonuçları hakkında temel bilgileri edinmeleri ve farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların etkin bir iş sağlığı ve güvenliği sisteminin kurulması ve uygulanması ile risklerin azaltılması hakkında temel bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların bordro, özlük işlemleri, yan haklar uygulamaları ile yasal zorunluluklar ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında temel bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların çalışma yaşamında toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eşitsizlik ve ayrımcılık unsurları hakkında farkındalık kazanmaları, önleme ve düzeltme faaliyetleri ile ilgili temel bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
Çalışan olma bilinci temelinde yatan sorumluluk alma, inisiyatif kullanma ve şirketine bağlı olma kavramlarının benimsenmesini sağlayarak, çalışanların enerjilerini yükseltmek ve iş yerinde kurum vatandaşlığı kültürünün temellerini atmada yardımcı olmaktır.Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar.
Bilgi Almak İçin Tıklayınız Ön Kayıt İçin Tıklayınız