• bilgi@segm.org.tr
img
BİREYSEL YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMLARI

Yaşamın tüm alanlarında;
   • Kendini tanımayı ve potansiyelini keşfetmeyi sağlayan,
   • Potansiyelini performansa çeviren,
   • Gelişim alanlarını belirleyerek hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan
   • Sürdürülebilir, yetkinlik geliştirmeye ve farkındalık kazandırmaya odaklanan özgün programlar

İknanın iletişim boyutunda tanımlanması, bileşenleri, ikna teknikleri hakkında bilgi veren; öğrenme kazanımı olarak, etkili iletişim ve ikna mekanizmasını kavratarak ortak fayda yaratacak bir iletişim süreci ortaya koymayı sağlayan eğitim programıdır.

Eğitmen: Nalan Erpolat
Uzman Koç (MYK Belgeli) / Çocuk Gelişimi Uzmanı/ Aile Danışmanı

Amacı: İknanın bilimsel ve psikolojik bir alan olduğun anlatılması, kişileri ya da kitleleri doğrulara ikna etmek için kullanılabilecek iletişim stratejilerinin görünür kılınması amaçlanmaktadır.

İçeriği:
• İkna nedir?
• Öğrenme ve İkna
• Kimleri nelere ikna etmek gerekir?
• İkna edenler-İkna Edilenler
• İknanın Bileşenleri Nelerdir?
• Bu bileşenlerin iletişime entegre edilmesi
• İş hayatı ve İkna

Süresi: 3 saat

Kimler İçin: Yöneticiler ve yönetici adayları, iletişim, reklam, tanıtım, satış alanlarında çalışanlar

Eğitim Yöntemi: Online

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: akademi@segm.org.tr
İknanın iletişim boyutunda tanımlanması, bileşenleri, ikna teknikleri hakkında bilgi veren; öğrenme kazanımı olarak, etkili iletişim ve ikna mekanizmasını kavratarak ortak fayda yaratacak bir iletişim süreci ortaya koymayı sağlayan eğitim programıdır.

Eğitmen: Nalan Erpolat
Uzman Koç (MYK Belgeli) / Çocuk Gelişimi Uzmanı/ Aile Danışmanı

Amacı: Gerek iş hayatının gerekse sosyal hayatın içinde var olan stres kaynaklarının tanımlanması, fark edilmesi ve bu stres kaynaklarının yönetimi ile kişisel motivasyonun önemi, iç ve dış motivasyon kaynaklarının tespit edilmesi ve korunmasına ilişkin farkındalık altyapısı oluşturulması amaçlanmaktadır.

İçeriği:
• Stres tanımı, dozu ve stres kaynakları
• Stresin biyolojik etkileri
• Zararlı stresin fark edilmesi
• Stres yönetimi-Motivasyon İlişkisi
• Motivasyon ve Bileşenleri
• Psikolojik Dayanıklılık
• Esneklik ve Uyum Becerileri

Süresi: 3 saat

Kimler İçin: Stresin performansını etkilediğini düşünen ya da etkileyeceğinden endişe duyan herkese hitap etmektedir.

Eğitim Yöntemi: Online

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: akademi@segm.org.tr
Bu eğitim programında, katılımcıların stres kavramına ilişkin temel bilgileri edinmeleri, kendi stres kaynaklarını ve tepkilerini tanımaları ile ilgili farkındalık kazanmaları, stresle baş etme becerileri edinmeleri ve geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Bu eğitim programında işi, vizyonu ve misyonu gereği topluluğa hitap etmesi gereken bireylerin, doğru nefes almaları, ses tonunu yönetmeleri, beden dilini ve doğru kelimeleri etkin bir şekilde kullanabilmeleri ve heyecanlarını kontrol etmeleri için gerekli becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.
Bu eğitim programında, başarılı bir eğitmen olmayı hedefleyen katılımcıların profesyonel yetkinliklerini destekleyecek bilgi ve becerileri kazanmaları, eğitim tasarımı ile uygulama ve değerlendirme yapabilmeleri konusunda temel bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların etkili iletişim kurma konusunda temel bilgileri edinmeleri, iletişim engelleri ile ilgili farkındalık kazanmaları, kendi iletişim becerilerini değerlendirmeleri ve bu doğrultuda gelişim alanlarını tespit etmeleri amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların duygusal zeka kavramına ilişkin temel bilgiler ve yeterlilikler, duygularını tanıma ve geliştirme, duygusal farkındalık kazanma, duygusal zekanın bireyin kendisine ve kuruma katkıları konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Bu eğitim programında, katılımcıların etkin müzakere kavramını ve dinamiklerini, müzakere çeşitlerini ve aşamalarını öğrenmeleri ve iyi bir müzakerecide bulunması gereken nitelikler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların zaman yönetimi kavramına ilişkin temel bilgileri edinmeleri; kendi zaman kullanımı alışkanlıklarını fark etmeleri, zamanı etkili bir şekilde yönetmek için planlama, organizasyon, önceliklendirme becerilerini kazanmaları ve geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Bu eğitim programında, katılımcıların zaman yönetimi kavramına ilişkin temel bilgileri edinmeleri; kendi zaman kullanımı alışkanlıklarını fark etmeleri, zamanı etkili bir şekilde yönetmek için planlama, organizasyon, önceliklendirme becerilerini kazanmaları ve geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Bu eğitim programında, katılımcıların bilinçli farkındalık kavramına ilişkin temel bilgileri edinmeleri, duyguların davranışları ve düşünceleri nasıl etkilediğini öğrenmeleri, kendilerini tanıma, güçlü ve zayıf yönlerini bilme, gerçeği doğru değerlendirme, stres ve değişimle baş etme, problem çözme, esneklik, uyum, duygularını yöneterek, düşünceleri ve davranışları üzerinde kontrol sahibi olma becerileriyle kişisel farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların etkili ve profesyonel bir imaj oluşturmayla ilgili temel bilgileri edinmeleri, imaj unsurlarını, imaj kırıcıları ve kişisel imajın profesyonel hedeflere ulaşmadaki etkisi ile ilgili farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların kendilerini tanımaları ve kişisel farkındalıklarını geliştirmeleri yolunda ihtiyaç duyacakları temel bilgileri edinmeleri, duygularının farkında olma, düşünceleri ve davranışları üzerinde kontrol sahibi olma becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bu atölye programında, katılımcıların kişisel kariyerleriyle ilgi bakış açılarını ve kariyer yolları ile kariyer geliştirme süreçlerini analiz etmeleri, sahip oldukları bilgi, beceri ve yetenekleri ayırt ederek bireysel kariyer yönetiminde sürdürülebilir dinamikleri fark etmeleri amaçlanmaktadır.
Katılımcıların strateji, stratejik düşünme, stratejik yönetim ve stratejik plan kavramlarını anlamaları amaçlanmaktadır. Stratejik düşünme, stratejik yönetim ve stratejik plan kavramları detaylı irdelenerek katılımcıların işlerine değer katması hedeflenmektedir. Ayrıca Katılımcıların gerek iş hayatında gerekse özel hayatlarında karşılaştıkları problemlere çözümcü yaklaşmaları ve veriye dayalı analiz ve sistemsel düşünme yetkinlikleri kazanmaları amaçlanmaktadır.Karmaşık problemler karşısında sorunların öncelikle analiz edilip, sınıflandırılarak çözüm yollarının aranması gerektiği, problemlere yaklaşım biçimlerinin belirli düşünme yöntemlerine göre yapılması gerektiği eğitim boyunca katılımcılara uygulamalar yoluyla aktarılır.
Eğitimin amacı, katılımcılar için etkili konuşma sanatının bütün inceliklerini içermekte ve doğru çalışma metinleri ile, tüm bilgilerin akılda kalıcı hale getirilmesini sağlamaktır.
Bu eğitim programı; temel seviyede Excel kullanım bilgisine sahip olan kişilerin, temel eğitimde sunulmayan ileri formüller ile yapısal, tamamen Excel arayüzü üzerinden raporlama becerilerini geliştirmeyi ve Excel konusunda uzmanlaşmak isteyen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Sağlıklı iletişimin en öncelikli şartı olan ve etkin iletişimi, beden dilini etkili kullanarak sağlamayı öğrenmek isteyen kişilere, iş ve özel yaşamlarında yepyeni bir yol açmak, kendi ışıltılarının farkına varmaları amacıyla düzenlenen eğitimdir.
Eğitimde katılımcıların, iş ve özel hayatlarındaki yaşam kalitesini geliştirmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir. Ayrıca, çalışanların kendilerini olumlu ve aktif hissetmeleri için gerekli tekniklerin hayata geçirilmesini hedefleyen eğitim, yaşamın tüm aşamasındaki ilişkilerin kalitesini arttırmayı da hedefler.
Eğitimde, yaratıcılık / yenilikçilik / girişimcilik kavramları ve farkları, yaratıcılık tanımı ve kriterleri, yaratıcı insanların kişilik profile, kişinin tarzının farkına varması, beyinin işlevleri, yaratıcılık arttırma metodları ve zihinde canlandırma tekniği ana başlıklarının katılımcılarla paylaşılması hedeflenmektedir.
Bilgi Almak İçin Tıklayınız Ön Kayıt İçin Tıklayınız