• bilgi@segm.org.tr
img
BİREYSEL YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMLARI

Yaşamın tüm alanlarında;
   • Kendini tanımayı ve potansiyelini keşfetmeyi sağlayan,
   • Potansiyelini performansa çeviren,
   • Gelişim alanlarını belirleyerek hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan
   • Sürdürülebilir, yetkinlik geliştirmeye ve farkındalık kazandırmaya odaklanan özgün programlar

Bu eğitim programında, katılımcıların stres kavramına ilişkin temel bilgileri edinmeleri, kendi stres kaynaklarını ve tepkilerini tanımaları ile ilgili farkındalık kazanmaları, stresle baş etme becerileri edinmeleri ve geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Bu eğitim programında işi, vizyonu ve misyonu gereği topluluğa hitap etmesi gereken bireylerin, doğru nefes almaları, ses tonunu yönetmeleri, beden dilini ve doğru kelimeleri etkin bir şekilde kullanabilmeleri ve heyecanlarını kontrol etmeleri için gerekli becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.
Bu eğitim programında, başarılı bir eğitmen olmayı hedefleyen katılımcıların profesyonel yetkinliklerini destekleyecek bilgi ve becerileri kazanmaları, eğitim tasarımı ile uygulama ve değerlendirme yapabilmeleri konusunda temel bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların etkili iletişim kurma konusunda temel bilgileri edinmeleri, iletişim engelleri ile ilgili farkındalık kazanmaları, kendi iletişim becerilerini değerlendirmeleri ve bu doğrultuda gelişim alanlarını tespit etmeleri amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların duygusal zeka kavramına ilişkin temel bilgiler ve yeterlilikler, duygularını tanıma ve geliştirme, duygusal farkındalık kazanma, duygusal zekanın bireyin kendisine ve kuruma katkıları konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Bu eğitim programında, katılımcıların etkin müzakere kavramını ve dinamiklerini, müzakere çeşitlerini ve aşamalarını öğrenmeleri ve iyi bir müzakerecide bulunması gereken nitelikler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların zaman yönetimi kavramına ilişkin temel bilgileri edinmeleri; kendi zaman kullanımı alışkanlıklarını fark etmeleri, zamanı etkili bir şekilde yönetmek için planlama, organizasyon, önceliklendirme becerilerini kazanmaları ve geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Bu eğitim programında, katılımcıların zaman yönetimi kavramına ilişkin temel bilgileri edinmeleri; kendi zaman kullanımı alışkanlıklarını fark etmeleri, zamanı etkili bir şekilde yönetmek için planlama, organizasyon, önceliklendirme becerilerini kazanmaları ve geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Bu eğitim programında, katılımcıların bilinçli farkındalık kavramına ilişkin temel bilgileri edinmeleri, duyguların davranışları ve düşünceleri nasıl etkilediğini öğrenmeleri, kendilerini tanıma, güçlü ve zayıf yönlerini bilme, gerçeği doğru değerlendirme, stres ve değişimle baş etme, problem çözme, esneklik, uyum, duygularını yöneterek, düşünceleri ve davranışları üzerinde kontrol sahibi olma becerileriyle kişisel farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların etkili ve profesyonel bir imaj oluşturmayla ilgili temel bilgileri edinmeleri, imaj unsurlarını, imaj kırıcıları ve kişisel imajın profesyonel hedeflere ulaşmadaki etkisi ile ilgili farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programında, katılımcıların kendilerini tanımaları ve kişisel farkındalıklarını geliştirmeleri yolunda ihtiyaç duyacakları temel bilgileri edinmeleri, duygularının farkında olma, düşünceleri ve davranışları üzerinde kontrol sahibi olma becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bu atölye programında, katılımcıların kişisel kariyerleriyle ilgi bakış açılarını ve kariyer yolları ile kariyer geliştirme süreçlerini analiz etmeleri, sahip oldukları bilgi, beceri ve yetenekleri ayırt ederek bireysel kariyer yönetiminde sürdürülebilir dinamikleri fark etmeleri amaçlanmaktadır.
Bilgi almak için tıklayınız